Vitajte v archíve Karlovej Vsi

Zákazky s nízkou hodnotou

 

Projektová dokumentácia – komplexná rekonštrukcia hygienických zariadení v Základnej škole na Majerníkovej ul., č. 60, južná strana Mestská časť Bratislava-Karlova Ves – 8.3.2019
Výzva na projektantaVýzva na projektanta
Príloha č.11. nadzemne cast A – ZS Majernikova 60
Príloha č.22. nadzemne cast A – ZS Majernikova 60
Príloha č.33. nadzemne cast A – ZS Majernikova 60
Príloha č.44. nadzemne cast A – ZS Majernikova 60
Čestné vyhlásenieČestné vyhlásenie Majerníková – juh
Príloha č.1 MajerníkováPríloha č.1 Majerníkova 60
Výzva na predloženie ponuky: Oprava živičných krytov vozoviek a chodníkov – výtlkov, opravy betónových a dláždených povrchov; schodísk a zábradlí
Výzva na predloženie ponukyVýzva na predloženie ponuky
Rámcová zmluvaRamcová zmluva
Čestné vyhlásenieČestné vyhlásenie
Špecifikácia jednotkových cien prác a dodávokŠpecifikácia jednotkových cien prác a dodávok
Výzva na predloženie ponuky: Záhradnícky a výsadbový materiál
Výzva na predloženie ponukyVýzva
Rámcová zmluvaRámcova zmluva na dodanie tovaru
Súpis tovaruSúpis tovaru
Príloha č. 1Príloha č. 1
Príloha č. 2Príloha č. 2
Dodanie 50 ks košov s drevenými latkami, strieškou, zámom a vložkou z pozinkovaného plechu
Výzva k zákazkeVyzva kose
Príloha č. 1Príloha_1_Návrh_na_plnenie_kritérií-1
Príloha č. 2Príloha_2_Čestné vyhlásenie
Oprava/repas existujúcich lavičiek recyklovatel’nými plastovými latkami, doplnenie lavičiek a oplastovanie betónových obrúb pieskovísk na detských ihriskách
Výzva k zákazkeVyzva lavicky
Príloha č. 1Príloha_1_Návrh_na_plnenie_kritérií
Príloha č. 2Príloha_2_
Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Rekonštrukcia nebytových priestorov č. 101 a 102 v bytovom dome Kuklovská 5 – stavebné práce – 18.3.2019
Výzva k zákazkeVÝZVA na predloženie cenovej ponuky
Príloha č. 1Príloha č. 1 k výzve – CELKOVÁ CENA za predmet zákazky
Príloha č. 2Príloha č. 2 k výzve – VÝKAZ VÝMER so súpisom stavebnych prac_pre nacenenie
Príloha č. 3Príloha č. 3 k výzve – ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Príloha č. 4ZMLUVA O DIELO
Príloha č. 5Projektova dokumentácia
Školské námestie – bezúdržbová, kombinovaná hliníková hracia zostava so šmykľavkami, dvojhojdačkou a dopadovou plochou zo zatrávňovacej rohože
Výzva k zákazkeVýzva – Hracia zostava
Príloha č. 1Návrh na plnenie kriterii ihrisko školské námestie
Príloha č. 2Čestné vyhlásenie
Revitalizácia futbalového ihriska Molecova 407/3, Bratislava – 1.4.2019
Výzva k zákazkeVýzva Molecova futbalové ihrisko
Príloha č. 1Čestné vyhlásenie
Príloha č. 2Návrh na plnenie kriterii Futbalové ihrisko
Príloha č. 3Vykaz vymer_Molecova_Vymena UT 40mm
Príloha č. 4Zmluva o dielo Molecova 407.3 – úpravy pr.ref.
Príloha č. 5Zoznam Subdodavatelov
Doplnenie a výmena streetworkoutu a fitness prvkov na verejne prístupné ihriská a športoviská – 1.4.2019
Výzva k zákazkeVýzva streetworkout
Príloha č. 1Čestné vyhlásenie
Príloha č. 2Návrh na plnenie kriterii streetworkout
Rekonštrukcia sociálnych zariadení, zdravotechniky a inžinierskych sietí pre telocvične ZŠ A. Dubčeka – 8.4.2019
Výzva k zákazkeVÝZVA Rekonštrukcia soc zariadení ZS A Dubceka
Príloha č. 1P14_Čestné vyhlásenie (§ 117)
Príloha č. 2Návrh na plnenie kriterii rekonstrukcia soc zar A Dubceka
Príloha č. 3zmluva o dielo – Majerníkova 62 právne prip
Príloha č. 4Výkaz výmer – ZŠ Majerníkova 62 sociálne zariadenia
Výmena a doplnenie bezúdržbových hracích prvkov na verejných detských ihriskách – 13.5.2019
Výzva k zákazkeČestné vyhlásenie
Príloha č. 1Návrh na plnenie kriterii hracie prvky
Príloha č. 2Výzva Hracie prvky 2019
Komplexná rekonštrukcia strechy MŠ Majerníkova 11 – 14.5.2019
Výzva k zákazkeVÝZVA Rekonštrukcia strecha skolka Majernikova
Príloha č. 1Čestné vyhlásenie
Príloha č. 2Návrh na plnenie kriterii strecha MS Majernikova
Príloha č. 3Zmluva o dielo Komplexná rekonštrukcia strechy Majerníkova 11
Príloha č. 4Vykaz vymer Majerníkova 11
Príloha č. 5Krycí list rozpočtu Majerniková 11
Pilotné riešenie zníženia letných horúčav, rozvoj zelenej infraštruktúry a vodozádržné opatrenia, dosadenie prícestnej zelene – 21.5.2019
Výzva k zákazkeVÝZVA Zelen Pribisova
Príloha č. 1zmluva o dielo- zelen_horucavy_zelena infrastruktura
Príloha č. 2Výkaz výmer – Dosadenie prícestnej zelene
Príloha č. 3Výkaz výmer – Pilotné riešenie zníženia letných horúčav na verejnom priestranstve
Príloha č. 4Výkaz výmer – Rozvoj zelenej infraštruktúry
Príloha č. 5zmluva o dielo- zelen_horucavy_zelena infrastruktura