You are here

Zverejňovanie informácií

Vytlačiť

Zverejňovanie informácií

Spôsob sprístupňovania informácií upravuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a nižšie uvedená smernica pri sprístupňovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám na žiadosť v podmienkach mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Žiadosti v elektronickej podobe sa podávajú na emailovú schránku infozakon@karlovaves.sk.