You are here

Zber elektroodpadu

Vytlačiť

Zber elektroodpadu

V mestskej časti Bratislava - Karlova Ves ponúkame nový spôsob zberu nepotrebného elektroodpadu a šatstva. Naši obyvatelia ho môžu odovzdať prostredníctvom bezplatnej zelenej linky. Spoločnosť Arguss,  spol. s.r.o. nás požiadala o poskytnutie informácie obyvateľom, ako na to .

Obyvatelia môžu využiť bezplatnú telefonickú linku 0800 500 011, kam nahlásia základné údaje : meno, adresu, množstvo a druh elektroodpadu ( TV, rádio, chladnička, sporák, žehlička, PC, monitor, kulma, mobilný telefón, a pod.). Pri tejto príležitosti možno odovzdať aj autobatérie, monočlánky a šatstvo.

Operátorka dohodne termín, kedy príde vozidlo pre odpad. Odber je bezplatný. Elektroodpad nesmie byť rozobratý, musí byť celý, bez chýbajúcich častí. Dodržať túto podmienku je nevyhnutné, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia neodborným rozoberaním elektroodpadu, pretože tým dochádza k úniku freónov alebo toxických ťažkých kovov do prostredia. Šatstvo musí byť čisté, zložené a zabalené v PE vreci alebo inom obale.

Dúfame, že táto nová forma zberu sa stane stálou súčasťou bežného života našich občanov. 


Kontajner na elektroodpad E-box

Na miestnom úrade Karlova Ves je umiestnený kontajner na elektroodpad - E-box, ktorý je určený pre malé elektrospotrebiče a batérie.

E-box je umiestnený na prízemí miestneho úradu a pre občanov je dostupný v stránkové dni:

Pondelok:    08.00 hod. - 17.00 hod.
Utorok:         08.00 hod. - 15.00 hod.
Streda          08.00 hod. - 17.00 hod.

Štvrtok:         08.00 hod. - 15.00 hod.
Piatok:          08.00 hod. - 13.30 hod.

Do E-boxu sa môžu vhadzovať kalkulačky, klávesnice, Mp3 prehrávače, varné kanvice, fény, fotoaparáty, telefóny, DVD prehrávače a iné. Prípadne iný elektroodpad s maximálnymi rozmermi 27x28 cm.

Do E-boxu nemožno vhadzovať úsporné žiarovky a žiarivky.

Na tomto kontajneri je umiestnený ešte jeden menší tzv. B-box. Ten slúži len na zber batérií a akumulátorov. Do tohto B-boxu nemožno vhadzovať úsporné žiarovky, žiarivky a autobatérie. Veríme, že tieto boxy splnia svoj účel a ich správnym užívaním všetci opäť prispejeme k lepšiemu životnému prostrediu.