You are here

Základné školy

Vytlačiť

Základné školy

Základná škola Veternicova 20
841 04 Bratislava
 
Zriaďovateľ: Mestská časť Karlova Ves
Riaditeľka školy: Mgr. Katarína Belegišanin
Tel. číslo: 02/ 692 02 411 – 3
Fax: 02/ 692 02 442
 

Základná škola Karloveská 61
841 04 Bratislava
 
Zriaďovateľ: Mestská časť Karlova Ves
Riaditeľka školy: Mgr. Eva Horníková
Tel. číslo: 02/ 654 21 043
 

Spojená škola Tilgnerova 14
Základná škola a Gymnázium
841 05 Bratislava 
 
Zriaďovateľ: Mestská časť Karlova Ves
Riaditeľka školy: PhDr. Alena Turčanová 
Tel. číslo: 02/ 654 22 545
 

Základná škola Alexandra Dubčeka 
Majerníkova 62, 841 05 Bratislava
 
Zriaďovateľ: Mestská časť Karlova Ves
Riaditeľka školy: PaedDr. Pavol Bernáth
Tel. číslo: 0903 410 590
Fax: 02/ 654 44 864
 

Súkromná základná škola ESPRIT

(3. posch.)
Majerníkova 62, 841 05  Bratislava 
 
Zriaďovateľ: Občianske združenie ESPRIT
Riaditeľka školy: Mgr. Adriana Ciráková 
Tel. číslo: 02/622 50 902
Fax: 02/622 50 902
Mob. číslo: 0903 406 543
 

Základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním 

Majerníkova 62 , 841 05  Bratislava 
(2. posch.)
 
Zriaďovateľ: Centrum nadania, n.o.
Riaditeľka školy: PhDr. Jana Jurášková, PhD. 
Tel. číslo: 0907 539 416
 

Spojená škola sv. Františka z Assisi

Karloveská 32, 841 04 Bratislava
 
Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Bratislavsko-trnavská arcidiecéza
Riaditeľ školy: Mgr. Ján Horecký
Tel. číslo: 02/ 654 24 043
Fax: 02/ 654 24 043
Mob. číslo: 0902 709 909
 

Základná umelecká škola Jozefa Kresánka 
Karloveská 3, 841 04 Bratislava 
 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto SR Bratislava  
Riaditeľka školy: Anna Gondášová
Tel. číslo: 02/ 654 20 465
Fax: 02/ 654 20 465
 

Spojená škola Mokrohájska 3
pre žiakov s telesným postihnutím - Materská škola, Základná škola, Gymnázium, Obchodná akadémia
Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava
 
Zriaďovateľ: Okresný úrad Bratislava
Riaditeľ školy: RNDr. Ivan Ištok
Tel. číslo: 02/ 547 71 826
 

Spojená škola
Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Praktická škola, Cetrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Dúbravská cesta 1, 845 25 Bratislava
 
Riaditeľka školy: RNDr. Viera Lacíková 
Tel. číslo: 02/ 547 73 601