You are here

Webové linky

Vytlačiť

Webové linky

Mestská časť Karlova Ves - webové linky
 
Zoologická záhrada Bratislava - www.zoobratislava.sk
Karlova Ves vo fotografii - www.karlovaves.ahoj.sk
Kanoistický klub Karlova Ves - www.lodenicakkkv.sk
Vodácky klub Tatran - www.vktatran.sk
Vodárenské múzeum - www.vodarenskemuzeum.sk
Slovenský inštitút mládeže - www.iuventa.sk
Karloveský športový klub - www.ksk.sk
Karloveské tanečné centrum - www.ktc.sk
Futbalový klub mládeže Karlova Ves - www.fkmkv.sk
Rodinné centrum KLBKO -  www.klbko.sk
Minoriti Karlova Ves - www.minoriti.sk
Základná umelecká škola Kresánka - www.zuskresanka.sk
Občianske združenie KatyLienka - www.katylienka.sk
Databáza lekárov v Karlovej Vsi - www.navstevalekara.sk
Vodné pólo - www.pwpt.sk
Rodinné centrum Dlháčik - www.dlhacik.sk
 
Užitočné webové linky
 
Bezpečný internet - www.zodpovedne.sk 
Bratislavský samosprávny kraj - www.bratislavskykraj.sk
Stránky hlavného mesta Slovenska - Bratislava - www.bratislava.sk
Stránky mesta Bratislava v rámci projektu e-government - www.ba.mesto.sk
Úrad vlády Slovenskej republiky -  www.vlada.gov.sk
Ústredný portál verejnej správy - www.portal.gov.sk 

Stránky Mestskej polície - www.msp.bratislava.sk
Daňový úrad SR - www.drsr.sk
Notárska komora SR - www.notar.sk
Štatistický úrad SR - www.statistics.sk
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko - www.bkis.sk
Bratislavské noviny - www.bratislavskenoviny.sk
Národný bezpečnostný úrad - www.nbusr.sk
Národná banka Slovenska - www.nbs.sk
Slovenský hydrometeorologický ústav - www.shmu.sk 
Slovenská pošta - www.posta.sk
Únia miest Slovenska - www.unia-miest.sk
Portál európskej únie - http://europa.eu/index_sk.htm
Cestovné poriadky MHD - www.imhd.sk
Polícia Slovenskej republiky - www.policiasr.sk 
Železnice Slovenskej republiky - www.zsr.sk
Slovenská autobusová a vlaková doprava -
cp.atlas.sk/vlakbus/spojenie/
Prehľad úradov štátnej správy - www.statnasprava.sk