You are here

Vyhlásenie o prístupnosti

Vytlačiť

Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom o štandardoch ISVS č. 312/2010 Z.z. Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť.

 

Webové sídlo je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS), s miernym obmedzením aj pri Java a JavaScript sekvencií. Je definované v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov. Mnoho súborov na tomto sídle je publikovaných vo formáte *.PDF z opodstatnených dôvodov, najmä preto, že obsahujú typografické prvky i formátovanie, ktoré webový formát XHTML nepodporuje, alebo sú príliš veľké a výhodnejšie je ich stiahnutie používateľom na vlastný počítač. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je voľne šíriteľný a je ho možné stiahnuť z webu spoločnosti Adobe. Ďalšie súbory sú vo formáte *.RTF, ktoré je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových editoroch. Webové sídlo má zabudovaný modul RSS, ktorým je možné získavať krátke textové správy s pravidelným odberom.

 

Webové sídlo je validované službou W3C pre HTML 5 a pre CSS a vyhovuje požiadavkám Blind Friendly. V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla kontaktujte technickú správu webu dostupnú z každej webovej substránky.