You are here

Voľby v mestskej časti

Vytlačiť

Voľby v mestskej časti

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves ako obec zabezpečuje organizačnú stránku volieb na rôznych úrovniach :
  • voľby do orgánov samosprávy obcí (starosta / starostka mestskej časti, poslanci miestneho zastupiteľstva, primátor / primátorka hlavného mesta, poslanci mestského zastupiteľstva)
  • voľby do orgánov samosprávy vyšších územných celkov (predseda vyššieho územného celku, poslanci zastupiteľstva vyššieho územného celku)
  • voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (poslanci NR SR)
  • voľby do Európskeho parlamentu (poslanci EP)
  • voľby prezidenta Slovenskej republiky
  • referendá