You are here

Zadanie zákazky - výzva na predkladanie ponúk na poskytovanie služieb: Administratívne práce podľa pokynov a požiadaviek objednávateľa a poskytovanie poradenckej a konzultačnej činnosti na referáte legislatívno-právnom a súdnych sporov

Vytlačiť

Zadanie zákazky - výzva na predkladanie ponúk na poskytovanie služieb: Administratívne práce podľa pokynov a požiadaviek objednávateľa a poskytovanie poradenckej a konzultačnej činnosti na referáte legislatívno-právnom a súdnych sporov

30. december 2014