You are here

Výzva na predkladanie ponúk (podlimitná zákazka): Zabezpečenie zimnej údržby vozidlových komikácii III. a IV. triedy a účelových komunikácii v správe MČ

Vytlačiť

Výzva na predkladanie ponúk (podlimitná zákazka): Zabezpečenie zimnej údržby vozidlových komikácii III. a IV. triedy a účelových komunikácii v správe MČ

2. október 2015

Oznámenie bolo zverejenené vo vestníku 195/2015 pod číslom 19910-WYS dňa 2.10.2015.

 

V prílohe nájdete Žiadosť o súťažné podklady (názov súboru: ziadost_sutazne_podklady.pdf), ktorú vyplnenú pošlite na adresu michal.drotovan@karlovaves.sk.