You are here

Výzva na predkladanie cenovej ponuky (podlimitná zákazka): Vytvorenie integračného rozhrania a úprava informačného systému mestskej časti Bratislava-Karlova Ves pre prepojenie na integrovaný informačný systém Bratislavy

Vytlačiť

Výzva na predkladanie cenovej ponuky (podlimitná zákazka): Vytvorenie integračného rozhrania a úprava informačného systému mestskej časti Bratislava-Karlova Ves pre prepojenie na integrovaný informačný systém Bratislavy

20. marec 2015

Oznámenie bolo zverejenené vo vestníku 057/2015 pod číslom 06406-WYS dňa 20.3.2015.

 

V prílohe nájdete Žiadosť o súťažné podklady, ktorú vyplnenú pošlite na adresu spravca@karlovaves.sk.