You are here

Verejná súťaž - Zabezpečenie údržby verejnej zelene - "vyhrabávanie trávnatých plôch od opadaného lístia" v Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves

Vytlačiť

Verejná súťaž - Zabezpečenie údržby verejnej zelene - "vyhrabávanie trávnatých plôch od opadaného lístia" v Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves

5. November 2014