You are here

Verejná súťaž - Zabezpečenie údržby verejnej zelene - "kosenie trávnatých plôch" v Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves

Vytlačiť

Verejná súťaž - Zabezpečenie údržby verejnej zelene - "kosenie trávnatých plôch" v Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves

30. október 2014