You are here

Verejná súťaž na výber odborne spôsobilej osoby na poskytnutie služby "ZABEZPEČENIE OBSTARANIA ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE - ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY LÍŠČIE ÚDOLIE"

Vytlačiť

Verejná súťaž na výber odborne spôsobilej osoby na poskytnutie služby "ZABEZPEČENIE OBSTARANIA ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE - ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY LÍŠČIE ÚDOLIE"

24. október 2014
Súbory: