You are here

Verejná súťaž na výber odborne spôsobilej osoby na poskytnutie služby "ZABEZPEČENIE OBSTARANIA URBANISTICKEJ ŠTÚDIE AKO PODKLADU PRE PODANIE PODNETU NA ZMENU/DOPLNOK ÚZEMNÉHO PLÁNU HL. MESTA SR BRATISLAVY"

Vytlačiť

Verejná súťaž na výber odborne spôsobilej osoby na poskytnutie služby "ZABEZPEČENIE OBSTARANIA URBANISTICKEJ ŠTÚDIE AKO PODKLADU PRE PODANIE PODNETU NA ZMENU/DOPLNOK ÚZEMNÉHO PLÁNU HL. MESTA SR BRATISLAVY"

24. október 2014
Súbory: