You are here

Obchodná verejná súťaž - prenájom pozemkov uvoľnených záhrad v k.ú. Bratislava-Karlova Ves

Vytlačiť

Obchodná verejná súťaž - prenájom pozemkov uvoľnených záhrad v k.ú. Bratislava-Karlova Ves

13. október 2015