You are here

Obchodná verejná súťaž - na najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv o nájme pozemkov pod predajné stánky počas Karloveských hodov 25. - 27. septembra 2015

Vytlačiť

Obchodná verejná súťaž - na najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv o nájme pozemkov pod predajné stánky počas Karloveských hodov 25. - 27. septembra 2015

10. august 2015