You are here

Veľkokapacitné kontajnery

Vytlačiť

Veľkokapacitné kontajnery

Od 1. marca 2015 začne Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, v spolupráci s OLO, a.s. opäť pristavovať veľkokapacitné kontajnery podľa harmonogramu. Dĺžka pristavenia VKK je 24 hodín. Kontajnery sú pristavované v pondelok v doobedňajších hodinách  a odvážané v utorok. Odpad mimo veľkokapacitných kontajnerov OLO, a.s. neodváža a ukladanie odpadu mimo kontajnerov je zakázané.

UPOZORNENIE:

tri termíny - 2.9. 16.9 a 18.11. sú streda ( nie obvykle pondelok) - nakoľko vtedy na utorok vyšiel štátny sviatok.