You are here

Oznámenie Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves o začatí prerokovávania "NÁVRHU ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY MAJERNÍKOVA - severná časť"

Vytlačiť

Oznámenie Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves o začatí prerokovávania "NÁVRHU ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY MAJERNÍKOVA - severná časť"

28. január 2014