You are here

Oznámenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o začatí prerokovávania "NÁVRHU ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY JANOTOVA - HANY MELIČKOVEJ"

Vytlačiť

Oznámenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o začatí prerokovávania "NÁVRHU ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY JANOTOVA - HANY MELIČKOVEJ"

11. december 2014