You are here

Oznámenie Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves o začatí obstarávania "ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY, KARLOVA VES - LÍŠČIE ÚDOLIE"

Vytlačiť

Oznámenie Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves o začatí obstarávania "ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY, KARLOVA VES - LÍŠČIE ÚDOLIE"

12. marec 2015