You are here

Oznámenie Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves o začatí prerokovávania návrhu Zadania Územného plánu zóny Dlhé Diely 6

Vytlačiť

Oznámenie Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves o začatí prerokovávania návrhu Zadania Územného plánu zóny Dlhé Diely 6

17. apríl 2013