You are here

Oznámenie MČ Bratislava - Karlova Ves o začatí prerokovávania návrhu "Zadania Územného plánu zóny Karloveská zátoka"

Vytlačiť

Oznámenie MČ Bratislava - Karlova Ves o začatí prerokovávania návrhu "Zadania Územného plánu zóny Karloveská zátoka"

6. November 2013