You are here

Oznámenie MČ Bratislava - Karlova Ves o začatí prerokovávania návrhu "Zadania Územného plánu zóny Dlhé Diely 4-5"

Vytlačiť

Oznámenie MČ Bratislava - Karlova Ves o začatí prerokovávania návrhu "Zadania Územného plánu zóny Dlhé Diely 4-5"

6. November 2013