You are here

Úradné správy

10. November 2014
Dňa 10.11.2014 o 8:00 vyhlásila starostka Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves mimoriadnu situáciu v oblasti nad Devínskou cestou z dôvodov možného ohrozenia osôb po svahovej deformácii. Na odstránenie nebezpečenstva budú technické opatrenia.   Upozorňujeme obyvateľov aby v blízkosti tohto územia zvýšili svoju pozornosť.
3. November 2014
  
7. október 2014
Dopravny podnik Bratislava a. s. oznamuje, že plánuje do konca roka 2014 realizovať opravné práce na električkovych kolajovych tratiach s otvoreným štrkovym lôžkom s cieľom zlepsiť geometrickú polohu kolaje a tým zvýšiť komfort cestovania a súčasne pripraviť kolajove trate na prevádzku
6. október 2014
Vážení Karlovešťania, 
4. október 2014
ZBER DOMOVÉHO ODPADU S OBSAHOM ŠKODLIVÍN pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti prostredníctvom spoločnosti ARGUSS, s.r.o. dňa 04.10.2014 od 8.00 h do 10,00 h v Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na Majerníkovej ulici, parkovisko pred MŠ

Stránky