You are here

Úradné správy

24. November 2014
24. November 2014
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves vyhlasuje dňom 20.11.2014 výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Majerníkova 60, Bratislava  (bez právnej subjektivity) s nástupom od 01. 02. 2015.   Bližšie informácie v prílohe.
19. November 2014
MiU MČ Bratislava - Karlova Ves, referát ekológie a zelene, tak - ako počas minulých rokov, pripravil pre obyvateľov mimoriadne pristavenie veľkokapacitnych kontajnerov, aby sa pred vianočnými sviatkami mohli zbaviť nepotrebných veci zo svojich domácnosti    
19. November 2014
DPB, a.s. oznamuje cestujúcej verejnosti, občanom a obyvateľom mestskej časti Karlova Ves, že v noci zo 17. na 18.
18. November 2014
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves nájdete v priloženom súbore.

Stránky