You are here

Úradné správy

30. december 2014
Dispečing zimnej údržby je k dispozícii na telefónnych číslach: 0948 524 111 02/ 654 11 902
9. december 2014
Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky č. 291/2014 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2015. Účelom zisťovania je o. i.
3. december 2014
28. November 2014
Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2015, s výhľadom na roky 2016 a 2017 nájdete v priložených súboroch.

Stránky