You are here

Úradné správy

19. január 2015
Uzatvorenie nájomnej zmluvy na počítačovú učebňu č. 330 s podlahovou plochou 66,22 m2  nachádzajúcu sa v Základnej škole A. Dubčeka, Majerníkova 62 v Bratislave  žiadateľovi Metodicko-pedagogickému centru. 
8. január 2015
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  
7. január 2015
Zápis do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves: ZŠ Karloveská 61, ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, ZŠ Veternicová 20, SŠ Tilgnerova 14 - pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční v piatok 23. januára 2015 od 15,00 h do 18,00 h a v sobotu 24. januára 2015 od 8,00 h do 12,00 h.  
7. január 2015
7. január 2015
OLO bude zbierať a odvážať vianočné stromčeky bezplatne do 28. februára 2015.    

Stránky