You are here

Úradné správy

29. marec 2011
Obchodná verejná súťaž na výber dodávateľa pre obnovu cestnej siete v MČ Bratislava – Karlova Ves   V Bratislave, dňa 22.3. 2011.  
31. január 2011
Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Karlova Ves oznamuje, že mestská časť Bratislava – Karlova Ves nevykonáva správu dane z nehnuteľnosti. Správu dane z nehnuteľnosti v Bratislave vykonáva samotné hlavné mesto Bratislava, konkrétne
8. december 2010
Dňa 7. decembra 2010 sa v priestoroch zasadacej sály miestneho zastupiteľstva na Námestí sv. Františka 8 konalo ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva v 6. volebnom období.

Stránky