You are here

Úradné správy

10. február 2015
Mestská časť Bratislava – Karlova Ves Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava   V Y P I S U J E v zmysle  § 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme,
10. február 2015
9. február 2015
Mestská časť Bratislava – Karlova Ves Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava   V Y P I S U J E   v zmysle  § 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, ponuku na voľné pracovné miesto
6. február 2015
Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO a.s.) v Bratislave zabezpečí v prvom polroku odvoz veľkokapacitného odpadu (VKO).
3. február 2015
Upozorňujeme oprávnených občanov, že v zmysle § 10 zákona č. 564/1992 Zb. je možné si hlasovací preukaz vyzdvihnúť osobne na miestnom úrade už len v stredu 4.2.2015 od 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00.

Stránky