You are here

Úradné správy

10. November 2011
V sobotu 15. októbra 2011 bol otvorený bazén na ZŠ Alexandra Dubčeka na Majerníkovej ulici aj pre verejnosť. Doteraz bol bazén využívaný len školami a športovými subjektmi. Bazén bude otvorený nasledovne :    
25. október 2011
Petíciu môžete podporiť svojim podpisom na Miestnom úrade (vstupný vestibul oproti podateľni) a tu.   P E T Í C I A
22. september 2011
        Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava   v y h l a s u j e
20. september 2011
Chráňme si životné prostredie ! Ako? Triedením komunálneho odpadu. Triedenie odpadu je správna a užitočná vec. Pomôžeme životnému prostrediu a v konečnom dôsledku sebe.
19. september 2011
        Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava

Stránky