You are here

Úradné správy

25. január 2012
Polícia upozorňuje občanov, všetkých užívateľov intranetu, na stránku: http://www.euronics.wbl.sk/.
9. január 2012
Od 1. januára 2012 dochádza k zmenám v štruktúre daňových úradov na Slovensku. Transformáciou daňových úradov sa pre klientov nemení dostupnosť služieb daňovej správy. Sieť daňových úradov a ich pobočiek a kontaktných miest bude kopírovať doterajšie lokality daňových úradov.  
14. december 2011
Mestská časť Bratislava – Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava sa týmto obracia na verejnosť o zaslanie návrhu na obsadenie funkcie predsedu - riaditeľa Karloveského športového klubu, príspevkovej organizácie. Požiadavky na záujemcu :
9. december 2011
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA KARLOVA VES   vyhlasuje  

Stránky