You are here

Úradné správy

19. marec 2015
OZNAM o voľbe miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Karlova Ves   MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–KARLOVA VES, Nám. sv. Františka 8,  842 62  Bratislava, zastúpená starostkou Danou Čahojovou   oznamuje,  
18. marec 2015
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave upozorňuje na povinnosť vykonať celoplošnú jarnú deratizáciu ( reguláciu živočíšnych škodcov) na území mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, v termíne od 01.04.2015
16. marec 2015
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - KARLOVA VES Námestie sv. Františka 8,  842 62  Bratislava 4  
11. marec 2015
27. február 2015
Na webovej stránke www.karlovaves.sk, v časti Rozpočet mestskej časti sme zverejnili návrh rozpočtu na rok 2015 http://www.karlovaves.sk/rozpocet-mestskej-casti.   Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava Karlova Ves na rok 2015, s výhľadom na roky 2016 a 2017 si môžete pozrieť tu:  

Stránky