You are here

Úradné správy

9. apríl 2015
Mestská časť Bratislava – Karlova Ves Vyhlasuje výberové konanie Podľa §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na obsadenie funkcie: – vedúci oddelenia sociálnych vecí
1. apríl 2015
Mestská časť Bratislava – Karlova Ves Vyhlasuje výberové konanie Podľa §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na obsadenie funkcie:
23. marec 2015
Oznámenie bolo zverejenené vo vestníku 057/2015 pod číslom 06406-WYS dňa 20.3.2015. V prílohe nájdete Žiadosť o súťažné podklady, ktorú vyplnenú pošlite na adresu spravca@karlovaves.sk.

Stránky