You are here

Úradné správy

18. jún 2015
Vážení občania,   Oznamujeme vám, že od 1.7. dôjde k následujúcej zmene úradných hodín Miestneho úradu: úradné hodiny v piatok budú od 8:00 do 13:00.   V mesiaci jún sú piatkové úradné hodiny Miestneho úradu v pôvodnom čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 13:30.   Za porozumenie ďakujeme. 
4. jún 2015
Návrh Záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2014 je k dispozícii na stiahnutie v uvedenom odkaze: http://www.karlovaves.sk/sites/default/files/rozpocet/navrh_zaverecneho_...
14. apríl 2015
Mestská časť Bratislava Karlova Ves oznamuje zámer prenajať majetok. 

Stránky