You are here

Úradné hodiny

Vytlačiť

Úradné hodiny

MIESTNY ÚRAD, MATRIČNÝ ÚRAD a OHLASOVŇA POBYTU OBYVATEĽOV
Pondelok: 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Streda: 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Piatok: 8.00 - 13.00

Vybavovanie nových úmrtných oznámení: každý pracovný deň.

STAVEBNÝ ÚRAD
Pondelok: 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Streda: 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00

PODATEĽŇA
Pondelok: 8.00 - 17.00
Utorok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 17.00
Štvrtok: 8.00 - 15.00
Piatok: 8.00 - 13.00