You are here

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Vytlačiť

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

18. November 2014

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves nájdete v priloženom súbore.