You are here

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ riaditeľky MŠ, Majerníková 60

Vytlačiť

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ riaditeľky MŠ, Majerníková 60

24. November 2014

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves vyhlasuje dňom 20.11.2014 výberové konanie
na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Majerníkova 60, Bratislava  (bez právnej subjektivity) s nástupom od 01. 02. 2015.

 

Bližšie informácie v prílohe.