You are here

Oznámenie o prenájme majetku MČ Karlova Ves

Vytlačiť

Oznámenie o prenájme majetku MČ Karlova Ves

19. január 2015

Uzatvorenie nájomnej zmluvy na počítačovú učebňu č. 330 s podlahovou plochou 66,22 m2  nachádzajúcu sa v Základnej škole A. Dubčeka, Majerníkova 62 v Bratislave  žiadateľovi Metodicko-pedagogickému centru.