You are here

Oznámenie o povinnom zápise detí do 1. ročníka ZŠ pre šk. rok 2015/2016

Vytlačiť

Oznámenie o povinnom zápise detí do 1. ročníka ZŠ pre šk. rok 2015/2016

7. január 2015

Zápis do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves: ZŠ Karloveská 61, ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, ZŠ Veternicová 20, SŠ Tilgnerova 14 - pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční v piatok 23. januára 2015 od 15,00 h do 18,00 h a v sobotu 24. januára 2015 od 8,00 h do 12,00 h.

 

Viac informácií nájdete v prílohe.