You are here

Návrh Záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2014

Vytlačiť

Návrh Záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2014

4. jún 2015

Návrh Záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2014 je k dispozícii na stiahnutie v uvedenom odkaze: http://www.karlovaves.sk/sites/default/files/rozpocet/navrh_zaverecneho_...