You are here

Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov

Vytlačiť

Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov

6. február 2015

Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO a.s.) v Bratislave zabezpečí v prvom polroku odvoz veľkokapacitného odpadu (VKO). Do veľkokapacitných kontajnerov môže byť ukladaný iba veľkorozmerný odpad a drobný stavebný odpad. Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov nájdete v priloženom dokumente.