You are here

Termíny zasadnutí

Vytlačiť

Termíny zasadnutí

Termíny zasadnutí Miestnej rady MČ Bratislava - Karlova Ves (MiR)

a Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves (MiZ) v roku 2015:

 

Čas konania miestnej rady v roku 2015 - 13.00 h
Miesto zasadnutia MiR: Námestie sv. Františka 8, zasadačka MiR, 1. poschodie.

 

Čas konania riadneho miestneho zastupiteľstva v roku 2015 - 14.00 h

Miesto zasadnutia MiZ: Námestie sv. Františka 8, veľká zasadacia miestnosť č. 106, prízemie.