You are here

Stredné školy

Vytlačiť

Stredné školy

Spojená škola Tilgnerova 14

Základná škola a Gymnázium
841 05 Bratislava 
 
Riaditeľka školy: PhDr. Alena Turčanová 
Tel. číslo: 02/654 22 545
 

Spojená škola sv. Františka z Assisi

Karloveská 32, 841 04 Bratislava

 

Zriaďovateľ:  Rímskokatolícka cirkev, Bratislavsko-trnavská arcidiecéza

Riaditeľ školy: Mgr. Ján Horecký
Tel. číslo: 02/654 24 043, 0902 709 909
 

Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru 

Dúbravská cesta 11, 842 32 Bratislava 
 
Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj
Riaditeľ školy: Mgr. Art. Milan Pagáč 
Tel. číslo: 02/ 593 06 211
 

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím

Mokrohájska cesta 1, 842 40 Bratislava (pri Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným poistením)
 
Zriaďovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Riaditeľka školy: Mgr. Jana Chromíková
Tel. číslo: 02/ 592 09 56
 

Gymnázium Ladislava Sáru

Ladislava Sáru 1, 841 04 Bratislava
 
Zriaďovateľ: Krajský školský úrad Bratislava
Riaditeľ školy: RNDr. Pavel Sadloň 
Tel. číslo: 02/ 654 27 586, 02/ 654 29 448
 

Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím - ZŠ, ŠZŠ, ŠMŠ
Svrčia 6, 842 11 Bratislava 
 
Riaditeľ školy: PaedDr. Jozef Šimko 
Tel. číslo: 02/ 654 25 722, 02/ 654 20 948
 

Spojená škola Mokrohájska 3 pre žiakov s telesným postihnutím - Materská škola, Základná škola, Gymnázium, Obchodná akadémia
Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava
 
Riaditeľ školy: RNDr. Ivan Ištok
Tel. číslo: 02/ 547 71 826
 

Odborné učilište

Dúbravská cesta 1, 845 29 Bratislava
 
Riaditeľ školy: PhDr. Miroslav Kuric 
Tel. číslo: 02/ 547 71 448, 02/ 547 73 400
 

Súkromné gymnázium ESPRIT

(3. posch.)
Majerníkova 62, 841 05  Bratislava 
 
Zriaďovateľ: Občianske združenie ESPRIT
Riaditeľka školy: Mgr. Adriana Ciráková 
Tel. číslo: 02/622 50 902
Fax: 02/622 50 902
Mob. číslo: 0903 406 543