You are here

Správne poplatky

Vytlačiť

Správne poplatky

 

 

Všetky správne poplatky je možné zaplatiť hotovosťou alebo bankovým prevodom. Správne poplatky nie je možné zaplatiť kolkovými známkami.