You are here

Správca obsahu

Vytlačiť

Správca obsahu

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8 842 62 Bratislava 1
IČO: 00 603 520
tel.: +421 (2) 602 59 111
e-mail: spravca@karlovaves.sk

 

Správca obsahu zodpovedá za informácie zverejné prostredníctvom tohto portálu. V prípade ak nájdete problémy v zverejnenom obsahu, môžete ich oznámiť Správcovi obsahu.

 

Úradné hodiny Správcu obsahu sú:
Pondelok: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
Streda: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
Piatok: 08:00 - 12:00
  13:00 - 13:30