You are here

Školské oddelenie a Školský úrad

Vytlačiť

Školské oddelenie a Školský úrad

Vedúcia školského oddelenia :

  • JURKOVIČOVÁ Marta, Bc., tel. kontakt: 02/602 59 237

Vedúca školského úradu :

  • ŠIKROVÁ Marta, PhDr.  tel. kontakt: 02/ 602 59 237

Formuláre a tlačivá