You are here

RSS

Vytlačiť

RSS

RSS je skratkou pre "Really Simple Syndication". RSS je špeciálny formát pre zlučovanie správ, obsahu stránok spravodajského charakteru a osobných weblogov. Keď je informácia o každom článku spracovaná do RSS formátu, resp. RSS kanála (RSS feed), je možné tieto informácie prezerať v špecializovanom programe.

 

Ponúkame Vám možnosť si zvoliť z viacero RSS kanálov:

 

Všetky najnovšie články

Správy z titulnej strany

Články z Karloveských novín