You are here

Rozpočet mestskej časti

Vytlačiť

Rozpočet mestskej časti

Rozpočet mestskej časti Bratislava - Karlova Ves schvaľuje miestne zastupiteľstvo pre rozpočtový rok, ktorý začína vždy 1. januára a končí 31. decembra. V prílohách nižšie je pripojený rozpočet, vrátane stavu rozpočtového hospodárenia za vyhodnocované obdobie. 


Vizualizácia rozpočtu mestskej časti

 


ROK 2015

Čerpanie rozpočtu za august 2015 Rozpočet čerpanie 8.2015.pdf

Čerpanie rozpočtu za júl 2015 Rozpočet čerpanie_1-7-2015.pdf

Čerpanie rozpočtu za jún 2015: Rozpočet čerpanie_6-2015.pdf

Objednávky za jún 2015: zverejnene_objednavky_6_2015

Čerpanie rozpočtu za máj 2015: Rozpočet čerpanie 1-5-2015.xls

Objednávky za máj 2015: zverejnene_objednavky_maj_2015

Čerpanie rozpočtu za apríl 2015: Rozpočet čerpanie 1-4-2015.pdf

Objednávky za apríl 2015: zverejnene_objednavky_april_2015

Čerpanie rozpočtu za marec 2015: cerpanie_rozpoctu_03_2015.pdf

Objednávky za marec 2015: zverejnene_objednavky_03_2015.pdf

Schválený rozpočet mestskej časti Bratislava Karlova Ves na rok 2015: Rozpočet 2015

Čerpanie rozpočtu za február 2015: Rozpočet čerpanie 1-2-2015.xls

Objednávky za február 2015: zverejnene_objednavky_februar_2015.pdf

Výdavky na správu a údržbu pozemných komunikácií: vydavky_pozemne_komunikacie_2015.xls

Čerpanie rozpočtu za január 2015: cerpanie_rozpoctu_01-2015.xls

Objednávky za január 2015: zverejnenie_objednavok_01-2015.pdf


 

ROK 2014

Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2014:  záverečný_účet_2014.zip

Čerpanie rozpočtu za december 2014: cerpanie_rozpoctu_12-2014.xls

Objednávky za december 2014: zverejnenie_objednavok_12-2014.pdf

Návrh Záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za rok 2014: navrh_zaverecneho_uctu_2014.zip

Čerpanie rozpočtu za november 2014: cerpanie_rozpoctu_11-2014.xls

Objednávky za november 2014: zverejnenie_objednavok_11-2014.pdf

Čerpanie rozpočtu za október 2014:  cerpanie_rozpoctu_10-2014.xls

Objednávky za október 2014:  zverejnenie_objednavok_10-2014.pdf

Čerpanie rozpočtu za september 2014:  cerpanie_rozpoctu_9_2014.xls

Objednávky za september  2014:  zverejnenie_objednavok_9-2014.pdf

Zmena rozpočtu september 2014: zmena_rozpoctu_9-2014.xls

Čerpanie rozpočtu za august 2014:  cerpanie_rozpoctu_8_2014.xls

Objednávky za august 2014:  zverejnenie_objednavok_8-2014.pdf

Výdavky na správu a údržbu pozemných komunikácií: vydavky_pozemne_komunikacie_2014_2.xls

Čerpanie rozpočtu za júl 2014:  cerpanie_rozpoctu_7_2014.xls

Objednávky za júl 2014:  zverejnenie_objednavok_7-2014.pdf

Čerpanie rozpočtu za jún 2014:  cerpanie_rozpoctu_6_2014.xls

Objednávky za jún 2014:  zverejnenie_objednavok_6-2014.pdf

Čerpanie rozpočtu za máj 2014:  cerpanie_rozpoctu_5_2014.xls

Objednávky za máj 2014:  zverejnenie_objednavok_5-2014.pdf

Úprava rozpočtu - máj 2014:  uprava_rozpoctu_5-2014.xsl

Čerpanie rozpočtu za apríl 2014:  cerpanie_rozpoctu_4_2014.xls

Objednávky za apríl 2014:  zverejnenie_objednavok_4-2014.pdf

Čerpanie rozpočtu za marec 2014:  cerpanie_rozpoctu_3_2014.xls

Objednávky za marec 2014:  zverejnenie_objednavok_3-2014.pdf

Čerpanie rozpočtu za február 2014:  cerpanie_rozpoctu_2_2014.xls

Objednávky za február 2014:  zverejnenie_objednavok_2-2014.pdf

Čerpanie rozpočtu za január 2014:  cerpanie_rozpoctu_1_2014.xls

Objednávky za január 2014:  zverejnenie_objednavok_1-2014.pdf

Výdavky na správu a údržbu pozemných komunikácií:  vydavky_pozemne_komunikacie_2014.xls

Schválený rozpočet mestskej časti na rok 2014: schvaleny_rozpocet_2014.zip


ROK 2013

Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2013: zaverecny_ucet_2013.zip

Čerpanie rozpočtu za december 2013:  cerpanie_rozpoctu_12_2013.xls

Objednávky za december 2013:  zverejnenie_objednavok_12-2013.pdf

Čerpanie rozpočtu za november 2013:  cerpanie_rozpoctu_11_2013.xls

Objednávky za november 2013:  zverejnenie_objednavok_11-2013.pdf

Čerpanie rozpočtu za október 2013: cerpanie_rozpoctu_1-10_2013.xls

Čerpanie rozpočtu za september 2013:  cerpanie_rozpoctu_9_2013.xls

Objednávky za september 2013:  zverejnenie_objednavok_9-2013.pdf

Čerpanie rozpočtu za august 2013:  cerpanie_rozpoctu_8_2013.xls

Objednávky za august 2013:  zverejnenie_objednavok_8-2013.pdf

Čerpanie rozpočtu za júl 2013:  cerpanie_rozpoctu_7_2013.xls

Objednávky za júl 2013:  zverejnenie_objednavok_7-2013.pdf

Čerpanie rozpočtu za jún 2013:  cerpanie_rozpoctu_6_2013.xls

Objednávky za jún 2013:  zverejnenie_objednavok_6-2013.pdf

Čerpanie rozpočtu za máj 2013:  cerpanie_rozpoctu_5_2013.xls

Objednávky za máj 2013:  zverejnenie_objednavok_5-2013.pdf

Čerpanie rozpočtu za apríl 2013:  cerpanie_rozpoctu_4_2013.xls

Objednávky za apríl 2013:  zverejnenie_objednavok_4-2013.pdf

Čerpanie rozpočtu za marec 2013:  cerpanie_rozpoctu_3_2013.xls

Objednávky za marec 2013:  zverejnenie_objednavok_3-2013.pdf

Čerpanie rozpočtu za obdobie 2-2013:  cerpanie_rozpoctu_2_2013.xls

Objednávky za február 2013:  zverejnenie_objednavok_2-2013.pdf

Čerpanie rozpočtu za obdobie 1-2013:  cerpanie_rozpoctu_1_2013.xls

Objednávky za január 2013:  zverejnenie_objednavok_1-2013.pdf

Výdavky na správu a údržbu pozemných komunikácií:  vydavky_pozemne_komunikacie_2013.xls

Rozpočet mestskej časti na rok 2013: rozpocet.zip


ROK 2012

Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2012: zaverecny_ucet_2012.zip

Čerpanie rozpočtu za obdobie 12-2012:  cerpanie_rozpoctu_12_2012.xls

Objednávky za 12-2012:  Objednavky_12-2012.pdf

Úprava rozpočtu na základe uznesenia 12-2012: Uprava rozpoctu.xls

Čerpanie rozpočtu za obdobie 11-2012:  cerpanie_rozpoctu_11_2012.xls

Objednávky za 11-2012:  Objednavky_11-2012.pdf

Návrh rozpočtu na rok 2013:  Navrh_rozpoctu_2013.zip

Čerpanie rozpočtu za obdobie 10-2012:  cerpanie_rozpoctu_10_2012.xls

Objednávky za 10-2012:  Objednavky_10-2012.pdf

Úprava rozpočtu na základe uznesenia: Uprava rozpoctu na zaklade uznesenia-2012.xls

Čerpanie rozpočtu za obdobie 9-2012:  cerpanie_rozpoctu_9_2012.xls

Objednávky za 9-2012:  Objednavky_9-2012.pdf

Čerpanie rozpočtu za obdobie 8-2012:  cerpanie_rozpoctu_8_2012.xls

Objednávky za 8-2012:  Objednavky_8-2012.pdf

Čerpanie rozpočtu za obdobie 7-2012:  cerpanie_rozpoctu_7_2012.xls

Objednávky za 7-2012:  Objednavky_7-2012.pdf

Čerpanie rozpočtu za obdobie 6-2012:  cerpanie_rozpoctu_6_2012.xls

Objednávky za 6-2012:  Objednavky_6-2012.pdf

Čerpanie rozpočtu za obdobie 5-2012:  cerpanie_rozpoctu_5_2012.xls

Objednávky za 5-2012:  Objednavky_5-2012.pdf

Čerpanie rozpočtu za obdobie 4-2012:  cerpanie_rozpoctu_4_2012.xls

Objednávky za 4-2012:   Objednávky za 4-2012.pdf

Čerpanie rozpočtu za obdobie 3-2012:  cerpanie_rozpoctu_03_2012.xls

Objednávky za 3-2012:   Objednávky za 3-2012.pdf

Čerpanie rozpočtu za obdobie 2-2012:  cerpanie_rozpoctu_02_2012.xls

Objednávky za 2-2012:   Objednávky za 2-2012.pdf

Čerpanie rozpočtu 2012:   Čerpanie rozpočtu 1-1-2012.xls

Objednávky za 1-2012:   Objednávky za 1-2012.pdf

Rozpočet na rok 2012:   rozpocet_2012_schvaleny.zip


ROK 2011

Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2011: zaverecny_ucet_2011.zip

Výročná správa za rok 2011

Čerpanie rozpočtu 2011:   Čerpanie rozpočtu 12-2011.xls

Úprava rozpočtu 2011: úprava rozpočtu od 12-2011.xls

Objednávky za 12-2011:   Objednávky za 12-2011.pdf

Úprava rozpočtu 2011: úprava rozpočtu od 11-2011.xls

Rozpočet na rok 2011:Úprava rozpočtu od 9-2011:   úprava rozpočtu od 9-2011.xls

Čerpanie rozpočtu 2011:   Čerpanie rozpočtu 1-11-2011.xls

Objednávky za 11-2011:   Objednávky za 11-2011.pdf


ROK 2010

Záverečný účet za rok 2010 :  záverečný účet 2010.zip

Výročná správa za rok 2010:  Výročná správa 2010.doc

Čerpanie rozpočtu za obdobie 01-12-2010:  cerpanie_rozpoctu_12_2010.xlc

Čerpanie fondov za rok 2010:  cerpanie fondov 1-12-2010.rtf

Rozpočet na rok 2010:  rozp_2010.zip


ROK 2009

Výročná správa za rok 2009:  vyrocna_sprava_2009.zip
Záverečný účet za rok 2009:  zav_ucet_2009.zip


ROK 2008

Návrh rozpočtu na roky 2008, 2009 2010: Navrh_rozpoctu_07-08-09.xls
Prvá úprava rozpočtu v roku 2008: rozp_upr1_08.xls
Čerpanie rozpočtu za obdobie 01-12-2008: Cerpanie_rozpoctu_12-2008.xls


ROK 2007

Čerpanie rozpočtu za obdobie 01-12-2007: Cerpanie_rozpoctu_12_2007.xls
Návrh rozpočtu na roky  2007, 2008 a 2009: Navrh_rozpoctu_07-08-09.xls


ROK 2006

Čerpanie rozpočtu za obdobie 01-09-2006:  Cerpanie_rozpoctu_9-2006.xls
Čerpanie rozpočtu za obdobie 01-03-2006:  Cerpanie_rozpoctu_3-2006.xls
Rozpočet na rok 2006:  rozp_2006.xls


 

ROK 2005

Rozpočet na rok 2005:  rozp_2005.xls