You are here

Referát sociálny, zdravotný a Senior kluby

Vytlačiť

Referát sociálny, zdravotný a Senior kluby

Zamestnanci oddelenia/referátu :

  • BIELČIKOVÁ Elena, tel. kontakt: 02/602 59 209
  • KRAMÁROVÁ Anna, Mgr., tel. kontakt: 02/602 59 209

Formuláre a tlačivá

 

Senior Klub, Lackova 4

Vedúci/a :
 

Senior Klub Nezábudka, Tilgnerova 1

Vedúci/a :