You are here

Referát posudkovej činnosti a opatrovateľskej služby

Vytlačiť

Referát posudkovej činnosti a opatrovateľskej služby

Vedúci/a :

KOSNÁČ Gabriel, Ing. Tel. kontakt: 02/602 59 211

Zamestnanci oddelenia/referátu :

  • BIELČIKOVÁ Elena, tel. kontakt: 02/602 59 209
    KRAMÁROVÁ Anna, Mgr., tel. kontakt: 02/602 59 209
    DRAXLEROVÁ Oľga, tel. kontakt: 02/654 20 408
    FRANZOVÁ Eva, Tel. kontakt: 02/602 59 167
    HÁJEKOVÁ Danka, PhDr., tel. kontakt: 02/602 59 167

Formuláre a tlačivá